Om os

Spejderarbejdet
Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene at danne deres egen mening i et demokratisk samfund. Vi vil gerne lære dem respekt for andre kulturer og for hinanden. 

"Learning by doing"
Et spejdermøde er både sjov og ballade og læring. Vi underviser ikke børnene som man gør i skolen, men prøver at tilrettelægge møderne så børnene selv "lærer ved at gøre" - på engelsk kalder man det "learning by doing".  Det er for eksempel nemmere at huske, hvor mange ben en bille har, når man selv har fanget den og talt dem. 

Uddannede ledere
Vi tager meget ud i naturen, men kan også finde på forskellige aktiviteter indendørs. Ved at bruge ledere der alle har KFUM-Spejdernes lederuddannelse, sikrer vi at spejdermøderne både er sjove og udviklende for børnene.

Spejdertroppen
En spejdertrop er som regel inddelt i grupper efter alder: Bævere, Ulve, Spejdere, Seniorer og Rovere. 
I Espergærde har vi for tiden kun spejderne fra 8 år og opefter og seniorer. Vi har mangler i øjeblikket både børn og ledere til de andre grupper.

Spejdere
Aldersgruppen fra 8 - 16 år. Vi pionerer (bygger med reb og rafter). Laver mad over bål. Arbejder med kort, kompas og GPS,tager på ture, bygger bivuakker og overnatter i naturen. Vi er fælles om aktiveteterne og hjælper hinanden.

Spejderleder
Er du voksen, og har du måske selv været spejder?
Har du lyst til at genoptage dit spejdervirke, og give din viden og erfaring til en gruppe glade børn, så kontakt os! Vi har brug for frivillige.
Comments