Historie

De grønne spejdere

Det er nu over 50 år siden at de grønne spejdere dukkede op i Espergærde, helt nøjagtigt den 27 september 1952. Det første patruljemøde blev holdt i præsteboligen, så det kan vel regnes for starten af Espergærde Gruppe.

Den første gruppe- og tropsfører var lærer Underlin. Om gruppens første virke vides ikke meget. Gruppen bestod ved mønstringen i 1953 af 15 spejdere, 15 ulve og 2 ledere.

I 1954 blev KFUK Spejderne i Espergærde oprettet med bl.a. Agnethe Lohmann Davidsen som leder.

I gruppens første 10 år bestod den af en ulveflok og en spejdertrop, og medlemstallet lå på 30-40 medlemmer.

I den følgende periode mærkede man også i gruppen, at indbyggertallet i Espergærde voksede. Der blev efterhånden basis for at oprette flere enheder.

For at sikre gruppens spejdere en lejrplads i nærområdet indgik man i 1974 i spejdercentret "Gurredam".

KFUK-Spejderne og KFUM-Spejderne havde et nært samarbejde, især om "Hytten" på Ritavej, og i 1975 var det naturligt ar gennemføre en sammenlægning af de to grupper under et fælles grupperåd, hvori deltog repræsentanter for både KFUK- og KFUM-Spejdernes forældre. Gruppen blev dermed en såkaldt fællesenhed.

I forbindelse med oprettelsen af Mørdrup Sogn i 1976 besluttede grupperådet, at gruppens kirkelige tilhørsforhold var til dette sogn. Begrundelse for dette sognetilhørsforhold var, at størsteparten af gruppens medlemmer boede i sognet.

I slutningen af 1970-erne begyndte man projekteringen af Spejderhytten "Quercus" ved Flynderupgård, som stod færdig i 1980.

I den periode steg medlemstallet, så det var nødvendigt at lave flere tropper.

En tradition begyndte med deltagelse i Mørdrup Kirkes årlige julebazar, hvor grønsmutterne bagte og solgte honninghjerter. De større spejdere lavede også boder, med bolsjelavning, æbleskivesalg m.m.

I midten af 90-erne var der planer om at lukke overgangen over Kystbanen i Egebæksvang. En sådan lukning ville betyde, at Espergærde gruppes adgang til skoven fra "Quercus" blev lukket. Så Gruppen gik ind i kampen for at bevare overgangen.

I dagens avis kunne man se billeder af små grønsmutter, der deltog i den officielle besigtigelse af overgangen. Slutresultatet blev, at der blev bygget en tunnel under banen, og spejderne fra "Quercus" kan stadig uhindret komme i skoven.

I de over 50 år der er gået, har Espergærde gruppe markeret sig på mange områder. Der har i perioder været drevet et meget fint spejderarbejde rent teknisk, og både ulve, smutter og spejdere har gennem årene klaret sig særdeles godt i konkurrence med andre spejdere.
Comments